top of page

מהי המרכבה?

צורה גאומטרית של מגן דוד תלת מימד המורכבת משתי יחידות של הטטרה-דרון. שילוב שני הטטרה-דרון במהופך יוצרים בעצם את כוכב טטרה-דרון שהוא מגן דוד בתלת מימד (שכל אחד מהם מורכב משתי פירמידות שכיווניהן מנוגדים)

 

כוכב טטרה- דרון היא הצורה התלת מימדית המושלמת של 4 פנים, מייצג את הגוף המנטלי, הרגשי והפיזי. האנרגיה של כל אחד מן הגופים נעה בכיוון שונה, כאשר השילוב של שלוש האנרגיות יוצר את המרכבה.

 

סמל המרכבה ידוע גם כ-"פרח החיים". סמל עתיק שמופיע בתורת הקבלה (בחזון יחזקאל) וידוע כמקשר לרמות רוחניות גבוהות ובעל משמעויות של ריפוי, הגנה ואיזון רוחני.

למרכבה ישנן שש קצוות, בדרכי ההשפעה מלמעלה למטה הנקראים על פי הקבלה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. והמקבל את כולם הוא המידה השביעית היא מידת המלכות.

לסמל המגן דוד ישנן שש קצוות, שבכח ההתחברות לתכנים המרומזים בו נערכת מין מדיטציה יהודית קבלית.

 

משמעות אנרגטית ליהלום:

יהלום מוזכר בתנ"ך כאחת מאבני החן המשובצות בחשן בבגדי הכהן הגדול בבית המקדש, אבן היהלום מיוחסת לשבט זבולון.

אבן הולדת של חודש אפריל, אבן החן היקרה ביותר,עם התכונות המושלמות ביותר המבריק והשקוף והקשה ביותר.

מחזקת עוצמות של ריפוי, יכולה להעביר תדרים לכל הצ’קרות ,מחזקת את ההילה ומעודדת מילוי חוסרים שנוצרו בה.

מחזקת את צלילות המוח של הנושא אותה ואת כוחה של נשמתו ,עוזרת לשמור על איזון ולחזק את הכוח הפנימי.

נחשבת כאבן שפע ומצוינת להגנה מפני אנרגיות שליליות.

עוזרת לאיזון חילוף החומרים בגוף, מעודדת ניקוי רעלים ומתאימה לסוגיות שונות הקשורות בראש.

bottom of page